عکس تیکه دار

تیر ۳۰, ۱۳۹۷ 0

اگر برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن باتو پیدا خواهد کرد.. نه بهانه ای برای فرار…و نه دروغی برای توجیه

1 2 3 4 15