۶ تغییر بزرگ فیفا ۱۹

مرداد ۱۶, ۱۳۹۷ 0

۶ تغییر بزرگ فیفا ۱۹ سال گذشته و زمان عرضه‌ی فیفا ۱۸ خاطره‌ی خوشی برای‌مان باقی نگذاشته است. هفته‌ها از تاریخ رسمی عرضه‌ی بازی گذشته ادامه مطلب