۱۶
تیر


🍷عوارض خوردن نوشابه برای هر یک از اعضای بدن:

👈 قلب: خطر سکته
👈 مغز: کاهش حافظه
👈 کلیه ها: سنگ کلیه
👈 دندان ها: پوسیدگی
👈 معده: زخم معده و نفخ
👈 استخوان ها: پوکی استخون


ج